Nederduitsch Hervormde Kerk
Windhoek

Welkom by ons webblad.

Die Hervormde kerk in Namibië is maar 'n klein kerkie met 8 gemeentes in die land, te wete, Gobabis, Tsumeb, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Namib-kus (Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai), Namib Suid (Mariental tot Oranjemund) en Windhoek (wat Okahandja insluit). Ons ring se naam is die Ring van Dorsland, vanweë ons noue verbintenis met die Droslandtrekkers.

Ons is een van die drie susterskerke. Ons kan beskryf word as 'n konserwatiewe, behoudende kerk. Ons sing uit die Liedboek van die kerk, Psalms en Gesange, doop klein en gebruik Nagmaal, 5 keer per jaar. 

Ons word bedien deur 'n dominee. In ons geval in Windhoek is dit Ds. FH Ras, wat sedert Oktober 2011 aan die gemeente verbonde is. Ons gemeente is verdeel in 25 geografiese wyke, wat bedien word deur 'n ouderling en diaken in elke wyk.

Ons eredienste in Windhoek is elke Sondag 9:00 en elke tweede Sondag 11:30 in Okahandja.

Ons Sondagskool is Sondae na ons erediens.

Ons is ’n BESIGE gemeente:

Ons is natuurlik die bekendste vir die Biltongfees wat in Windhoek gehou word. Dit is `n projek van ons gemeente. Dit het begin as `n gewone kerkbasaar en het gegroei tot wat dit vandag is.

Ons het in die week 4 verskillende Bybelstudiegroepe waarby mense van verskillende ouderdomme en behoeftes kan inskakel: Dinsdae vroegoggend vir mans, 10:00 by Auashills, 18:00 vir almal, 19:00 spesifiek vir werkende jongmense (20`s en 30`s). Hierdie groepe is NIE NET bedoel vir lidmate van ons kerk nie. Trouens, `n derde van die Bybelstudiegroepe se lede is nie lidmate van ons kerk nie en baie van hulle skakel steeds Sondae by hulle eie kerke in.

Ons het klasse vir volwassenes, waarna mense wat nog nooit aangeneem is nie, kan kom om aangeneem te word. Ds. Ras hanteer self hierdie klasse en die tyd en plek word bepaal na gelang van die mense wat daarby betrokke is. 

Ons bied verskeie sosiale projekte aan, soos gemeente-etes, gemeentekampe, golfdae, danse, ens. aan.   

Hoewel ons eredienste tradisioneel is, dink ons nogtans voortdurend dinamies en vernuwend hier in Windhoek. Dit is duidelik te sien in die groeiende aantal jonger mense wat by ons gemeente aansluit.

Kom kuier gerus een Sondag by ons of kom beproef een van ons Bybelstudiegroepe! Ons bied ’n geestelike tuiste vir ALMAL.